Announcement Of The Outcome Of The Procedureworksconstruction Of A Pedestrian Bridge Over The Muszynka Stream At Km 5 + 030 Of A Pedestrian Path, A Retaining Wall Of The Area Lighting And A Rainwater

Poland has Released a tender for Announcement Of The Outcome Of The Procedureworksconstruction Of A Pedestrian Bridge Over The Muszynka Stream At Km 5 + 030 Of A Pedestrian Path, A Retaining Wall Of The Area Lighting And A Rainwater in Bridges and Tunnels. The tender was released on May 21, 2022. The GT reference number for the notice is 473331374. The scope of work comes under construction work for road bridge

Country - Poland

Summary - Announcement Of The Outcome Of The Procedureworksconstruction Of A Pedestrian Bridge Over The Muszynka Stream At Km 5 + 030 Of A Pedestrian Path, A Retaining Wall Of The Area Lighting And A Rainwater

Deadline - Aug 21, 2022

Authority Name - login to view

Organization Details:

Address - Poland

Contact details - 565656565

Tender notice no. - 76454545

GT Ref Id - 473331374

Document Type - Tender Notices

Notice Details:

Description - Contract awarded for Announcement of the outcome of the procedure works construction of a pedestrian bridge over the muszynka stream at km 5 + 030 of a pedestrian path, a retaining wall of the area lighting and a rainwater sewage system on plot no. 101 114 half along the powrozniki area, muszyna commune Indicative contract value: Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Budowa kladki pieszo-rowerowej nad potokiem Muszynka w km 5+030, sciezki pieszo-rowerowej, sciany oporowej, oswietlenia terenu oraz kanalizacji deszczowej na dz. nr 101, 114 polozonych w obr. ew. Powroznik, gm. Muszyna . inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe: -kladki pieszo-rowerowej na potoku Muszynka w km 5+030 w m. Powroznik, wraz z budowa niezbednych umocnien brzegów potoku w obrebie przyczólków kladki, -sciany oporowej podtrzymujacej korpus nasypu sciezki pieszo-rowerowej, -sciezki pieszo-rowerowej, -oswietlenia sciezki pieszo-rowerowej i zasilania licznika uzytkowników wraz z przylaczeniem, -kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku Muszynianka w km 4+996 – brzeg prawy i 5+069 – brzeg lewy oraz budowa niezbednych umocnien lewego brzegu potoku w obrebie wylotu w km 5+069. Zakres rzeczowy: - Zakres rzeczowy okre

Gt Ref Id - 473331374

Type of Tender - Not Specified

Tender Notice No. - Not Provided

Deadline - Aug 21, 2022

Document Type - Tender Notices

Updates - N.A

Documents :

Soft Copy - View

Create Account